Studentii universitatii noastre beneficiaza de urmatoarele facilitati:

 • taxe de scolarizare moderate, achitate în lei, în 4 rate
 • facilitati la plata taxei de scolarizare, pentru anumite categorii de studenti, comform unui Regulament propriu adoptat de Senatul universitatii (vezi mai jos pe pagina)
 • bilete cu reducere 50% la transportul cu trenurile personale, accelerate si rapide, pe reteaua SNTFC si celorlalti operatori de cale ferata (*)
 • bursa lunara de studii în valoare de 350 lei/luna, pentru studentii cu domiciliul în mediul rural care se obliga ca dupa absolvirea studiilor sa profeseze în învatamântul rural (*)
 • acces la retelele de calculatoare si la Internet, de luni pâna vineri între orele 9-21
 • acces gratuit la biblioteca Universitatii si la bibliotecile facultatilor
 • posibilitatea înscrierii la Mediateca Centrului Cultural Francez din Timisoara, cu abonament la pret redus, precum si la cursurile de limba franceza - nivel general sau de specialitate (economica, turism, juridic, secretariat, comunicare profesionala etc.) în vederea obtinerii atestatului de limba
 • facilitati pentru achizitionarea de calculatoare noi, cu o reducere de 200 Euro, în conditiile Legii 269/2004 (*)
 • material didactic gratuit, inclus în taxa de scolarizare, pentru studentii de la forma de învatamânt cu frecventa redusa (IFR)
 • eliberarea gratuita, inclusiv într-o limba de circulatie internationala, pentru fiecare absolvent, începând cu vara 2006, a unui Supliment de diploma, comform normelor UE;
 • sprijin în obtinerea de burse si stagii în strainatate prin Centrul National pentru Burse de Studii în Strainatate (www.roburse.ro) (*)
 • burse DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) în Germania, pentru cei mai buni studenti, cu rezultate excelente în domeniul informaticii (relatii la secretarii stiintifici ai facultatilor)
 • reducere 10% din pretul scolarizarii pentru obtinerea carnetului de sofer, la Scoala de soferi apartinând de Automobil Clubul Român
 • program flexibil pentru studentii care lucreaza
 • echipa de fotbal
 • club sportiv (pentru detalii acceseaza Clubul Sportiv Tibiscus (www.cs.tibiscus.ro)
  ----------
  (*) de aceste facilitati se beneficiaza în baza acreditarii universitatii prin Legea 484/2002  Senatul Universitatii „Tibiscus” din Timisoara, întrunit în sedinta statutara pe data de 29.09.2011, prin vot unanim a hotarât adoptarea urmatoarelor criterii de acordare a facilitatilor privind taxele de scolarizare a studentilor la Universitatea „Tibiscus” din Timisoara:
  a. Copiii de revolutionari (cu certificat de urmas-erou-martir) - reducere 25% pentru 2 studenti/facultate;
  b. Studentii membri ai Senatului Universitatii „Tibiscus” din Timisoara - 15 % reducere, daca participa la cel putin 50% din sedintele Senatului;
  c. Studentii care aduc institutiei contracte, proiecte, parteneriate pentru dezvoltare institutionala - 10%;
  d. Studentilor cu cea mai mare medie din an (minimum 9,00, un student pe specializare) beneficiaza de o reducere de 10% din taxa anului urmator; în anul terminal reducerea se aplica la taxa pentru examenul de licenta;
  e. Studentilor ai caror parinti sunt pensionari, someri sau au venituri mici li se poate aproba plata taxei esalonat, fara penalizari, dar depasirea a doua luni în care nu s-a efectuat nici o plata, atrage dupa sine plata penalizarilor regulamentare.

  Aplicarea criteriilor de mai sus se face respectând urmatoarele conditii:
  1. Beneficiarii facilitatilor privitoare la taxe trebuie sa fie integralisti. Decanii facultatilor verifica respectarea conditiei, de care depinde avizarea cererii;
  2. Nici o facilitate nu se acorda automat. Cererea motivata a studentului este o conditie preliminara pentru acordarea facilitatii anuale;
  3. Situatiile exceptionale vor fi analizate de catre Biroul Senatului;
  4. Cuantumul reducerii de taxe este aprobat în limitele plafonului stabilit de Senatul universitatii;
  5. Cererile trebuie însotite de documentele doveditoare;
  6. Reducerile nu se cumuleaza.

  Acordarea reducerilor se face pe baza de cerere personala, adresata decanului facultatii, depusa si înregistrata la secretariatul facultatii unde activeaza studentul, în perioada 01.10 - 31.10. În perioada 01.11 - 10.11, cererile sunt analizate si aprobate de Rectorul universitatii iar în 11.11 rezolutiile se comunica facultatilor, casieriei si administratorului web, pentru afisare.
  Cererile ulterioare pentru reduceri de taxe nu se admit.